Theo các quan chức của Căn cứ không quân Laughlin, một máy bay huấn luyện của Không lực Mỹ đã đâm vào thứ Hai gần hồ Amistad, Texas, giết chết phi công và làm bị thương